מסגרת לתמונה מנירוסטה וזכוכית, עשויה בחיתוך עדין של מפת טיסה ומטוסים קטנים היוצאים מהמסגרת ויוצרים עניין. לקוח: עופר תעופה, מקבוצת האחים עופר