לוח שנה המורכב מגלויות נפרדות אשר כל אחת מהן
מציגה אירוע אקזוטי המתרחש בעולם באותו חודש.
הקופסה בה מוגש הלוח הופכת למעמד תצוגה.
לקוח: תמיר פישמן