מחברת מגנטית. העט מתמגנטת לכריכה באמצעות מגנטים נסתרים.
לקוח: מיקרוסופט ישראל