מסגרת נירוסטה לתמונה בחיתוך עדין של פרחים ופרפרים. התמונה נצמדת למסגרת באמצעות מגנטים מתכתיים.
לקוח: בנק לאומי