מחברת מגנטית. העט מתמגנטת
לכריכה באמצעות מגנטים נסתרים.
לקוח: בנק לאומי